การติดตั้งโปรแกรม Soft Phone X-Lite

จาก Ccwiki

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

การติดตั้งโปรแกรม Soft Phone X-Lite

1. ทำการโหลดโปรแกรมได้จาก \\10.1.3.6\App_util\Softphone หรือเลือก Download ได้จาก http://www/counterpath.com โดยให้เลือก X-Lite Free Download สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอ Download

2. ทำการติดตั้งโปรแกรมตามปกติ เหมือนกับการติดตั้งโปรแกรมทั่วไป ดังรูปที่ 2

3. ทำการกำหนดค่าให้กับโปรแกรม X-Lite โดยคลิกที่รูปสามเหลี่ยมชี้ลง และเลือกเมนู SIP Account Setting

ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การตั้งค่าใช้งาน


รูปที่ 2 แสดงโปรแกรม X-Lite


4. ทำการคลิกที่ช่อง Enable และกดปุ่ม ADD เพื่อสร้าง Profile ใหม่

รูปที่ 4 แสดงการสร้าง profile

5. จากนั้น กรอกรายละเอียดของผู้ใช้ดังน ี้

5.1. ตั้งค่า Display Name เป็นชื่อที่ต้องการแสดง

5.2. ตั้งค่า User name เป็นชื่อของผู้ใช้

5.3. ตั้งค่า Password เป็นรหัสผ่านของผู้ใช้

5.4. ตั้งค่า Domain เป็น IP ของเครื่อง Asterisk server แล้วกด OK ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงการกำหนดชื่อ profile


รูปที่ 6 โปรแกรม X-Lite พร้อมใช้งาน


6. หลังจากนั้น จะได้หน้าต่างในหน้าจอของโปรแกรม X-Lite หากทำการลงทะเบียนกับ server สำเร็จแล้ว X-Lite จะ

แสดงข้อความ "Ready" ได้ดังรูปที่ 5

เครื่องมือส่วนตัว