การใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน X-Lite

จาก Ccwiki

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

การใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน

รูปแบบในการโทรออกนั้นมีอยู่ 2 วิธี

วิธีที่ 1 การโทรโดยใช้หมายเลขในการโทรเลยแต่ต้องโทรภายในเครือข่ายเดียวกัน ดังแสดงดัง

รูปที่ 1

วิธีที่ 2 การโทรโดยใช้รูปแบบ SIP:หมายเลขปลายทาง@host ในการโทรออกไปยัง เครื่อง Client

อีกฝั่งแล้วกดปุ่มโทรออก เช่นตัวอย่างดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การโทรออกแบบที่ 2


รูปที่ 1 การโทรออกแบบที่ 1


เมื่อเรากดปุ่ม Dial Number แล้วนั้นตัวโปรแกรมจะทำการโทรไปยังเลขหมายที่เราระบุไว้โดยจะขึ้น Popup มาว่าให้ทางฝั่งผู้รับนั้น จะรับ หรือไม่รับสายดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 pop-up ของผู้รับสายเมื่อมีคนโทรเข้ามา


การบันทึกรายชื่อลงสมุดโทรศัพท์

1. กดขยายแถบ Contacts Drawer จากนั้นกดที่ contacts เลือก Add Contacts

2. ใส่รายชื่อผู้ติดต่อ รายชื่อกลุ่มและเบอร์โทรศัพท์สำหรับ Softphone

3. จากนั้นจะได้รายชื่อในสมุดโทรศัพท์พร้อมใช้งาน

4. สามารถโทรออกได้โดยการดับเบิ้ล ตามวิธีออกในแบบที่ 2

เครื่องมือส่วนตัว