แท็กวิกิทั้งหมด

จาก Ccwiki

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
หน้านี้อธิบายแท็กวิกิฉบับเต็ม ถ้าต้องการดูวิธีการแก้ไขหน้าด้วยแท็กวิกิฉบับย่อ ไปได้ที่ แท็กวิกิพื้นฐาน

เว็บไซต์แหล่งความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "วิกิ" ในการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ที่ทุกคนสามารถร่วมกันสร้างบทความและแก้ไขบทความให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การแก้ไขในแต่ละหน้าทำได้ง่ายดายโดยการคลิกแท็ป "แก้ไข" ด้านบนของบทความ หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขบทความในหน้านั้น เมื่อแก้ไขบทความเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "บันทึก" ในการจัดเก็บบทความที่แก้ไข หรือสามารถกดปุ่ม "แสดงตัวอย่าง" ก่อนกดปุ่มบันทึก เพื่อดูผลของการแก้ไขก่อนบันทึกได้ และอย่าลืมเขียน "อธิบายการแก้ไข" เพื่อบอกให้คนอื่นๆ ทราบว่าเราได้แก้ไขอะไรไปบ้าง หรือบอกตัวเองเมื่อกลับมาแก้ไขภายหลัง อาจคลิกหน้า "เป็นการแก้ไขเล็กน้อย" เพื่อบอกคนอื่นได้เช่นกัน

สำหรับแถบ "อภิปราย" ด้านบน จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาสำหรับ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบทความนั้นๆ เช่น พูดคุยคำถามทิ้งไว้ว่าต้องการแก้ไขหน้านั้นกันอย่างไร ในหน้าอภิปรายจะมีปุ่ม "+" ขึ้นมา เพื่อสำหรับพูดคุยในหัวข้อใหม่ได้

หากยังไม่เข้าใจสามารถไปหน้าเรียนรู้การใช้งาน ในการเปลี่ยนแนวความคิดให้เป็นชาววิกิ และเริ่มศึกษาแท็กวิกิเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อศึกษาเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหา

ฝากถึงชาววิกิ

 • ควรเขียนบทความด้วยมุมมองที่เป็นกลาง และระบุเอกสารอ้างอิง(ถ้ามี) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของบทความ และง่ายต่อการตรวจสอบ
 • การใช้ภาษาในบทความ ไม่จำเป็นต้องเขียนให้ดูสละสลวยเหมือนนักประพันธ์บทละคร หรือเคร่งครัดเหมือนการทำรายงานวิทยานิพนธ์ เพียงแต่ใช้ภาษาทั่วไปเหมือนภาษาที่เราพูดตามปกติ แต่เน้นสะกดคำให้ถูกต้อง และผู้อ่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดความรู้ การสะกดคำถ้าไม่แน่ใจสามารถตรวจสอบได้จากพจนานุกรมใกล้มือ หรือจากเว็บไซต์ พจนานุกรมจากราชบัณฑิตฯ สำหรับคำจากภาษาอื่น มักจะมีปัญหาสะกดคำหลายแบบ สามารถตรวจสอบได้จาก ศัพท์บัญญัติจากราชบัณฑิตฯ การถอดเสียงภาษาอังกฤษ และ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
 • ถ้ามีงานเขียนไว้แล้ว สามารถคัดลอกมาวางได้ทันที หลังจากนั้นกดปุ่ม "แสดงตัวอย่าง" ก่อนทำการ "บันทึก" เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความจะแสดงผลออกมาตรงตามต้องการ หรืออาจใช้เครื่องมือ Word2mediawiki ช่วยแปลงเอกสารจากต้นฉบับมาเป็นภาษาวิกิได้
 • เมื่อสร้างบทความเสร็จแล้ว ควร เพิ่มหมวดหมู่ของบทความ เพื่อโยงบทความเข้าหาบทความใกล้เคียงกัน

แท็กในวิกิ

คำสั่งหรือแท็กในวิกิ (หรือภาษาวิกิ) เป็นคำสั่งเฉพาะในการจัดรูปแบบและย่อหน้าในวิกิเท่านั้น

ตารางข้างล่างนี้ เป็นการแสดงตัวอย่างของภาษาวิกิ โดยคอลัมน์ด้านซ้ายจะแสดงผลลัพธ์ของคำสั่ง และคอลัมน์ด้านขวาจะแสดงรูปแบบของคำสั่ง การแก้ไขสามารถทดลองได้ โดยไปหน้า ทดลองเขียนวิกิ ซึ่งเป็นหน้าสำหรับทดลองการเขียน

จัดย่อหน้า และเส้นแบ่ง

ผลของคำสั่ง รูปแบบของคำสั่งที่พิมพ์

หัวข้อใหญ่

หัวข้อย่อย

หัวข้อย่อยรองลงไป

หัวข้อย่อยรองลงไปอีก

 • เริ่มต้นด้วยหัวข้อระดับที่ 2 ใช้เครื่องหมายเท่ากับสองอัน หน้าหลังชื่อหัวข้อ (==)
 • หัวข้อระดับที่ 1 ใช้เครื่องหมายเท่ากับอันเดียว และเป็นหัวข้อระดับสูงสุด
 • อย่าใช้หัวข้อข้ามระดับ (เช่น ใช้หัวข้อระดับที่ 4 ตามด้วย ระดับ 2)
 • บทความใดมีหัวข้อมากกว่า 4 หัวข้อ สารบัญจะสร้างเองอัตโนมัติ

สร้างหัวข้อย่อยในบทความ


== หัวข้อใหญ่ ==

=== หัวข้อย่อย ===

==== หัวข้อย่อยรองลงไป ====

===== ห้วข้อย่อยรองลงไปอีก ====

การขึ้นบรรทัดใหม่

การขึ้นบรรทัดใหม่ 1 ครั้ง ไม่มีผลต่อการจัดย่อหน้าในหน้าแสดงผล แต่สามารถใช้สำหรับการแบ่งประโยคออกจากกันได้ ในหน้าแก้ไข

แต่การขึ้นบรรทัดใหม่ 2 ครั้ง มีผลเท่ากับการขึ้นย่อหน้าใหม่

การขึ้นบรรทัดใหม่

การขึ้นบรรทัดใหม่ 1 ครั้ง
ไม่มีผลกับการจัดย่อหน้าในหน้าแสดงผล
แต่สามารถใช้สำหรับการแบ่งประโยคออกจากกันได้
ในหน้าแก้ไข

แต่การขึ้นบรรทัดใหม่ 2 ครั้ง
มีผลเท่ากับการขึ้นย่อหน้าใหม่

คุณสามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้
โดยที่ไม่ขึ้นย่อหน้าใหม่

คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่

คุณสามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้<br />
โดยที่ไม่ขึ้นย่อหน้าใหม่
 • รายการ
  • รายการย่อยระดับหนึ่ง
  • รายการย่อยระดับหนึ่ง
   • รายการย่อยระดับสอง
   • รายการย่อยระดับสอง

หมายเหตุ : อย่าลืมพิมพ์ให้ * ชิดขอบซ้าย ไม่ให้มีช่องว่างด้านหน้า

การใส่ bullet เพื่อแยกรายการ

* รายการ
** รายการย่อยระดับหนึ่ง
** รายการย่อยระดับหนึ่ง
*** รายการย่อยระดับสอง
*** รายการย่อยระดับสอง
 1. รายการแรก
  1. รายการย่อยแรกลำดับหนึ่ง
  2. รายการย่อยแรกลำดับสอง

หมายเหตุ : การใส่เลขลำดับข้อคล้ายกับรายการชนิด Bullet เพียงแต่เปลี่ยนเครื่องหมาย * เป็น #
และตัวเลขลำดับข้อระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ

การใส่เลขลำดับข้อ

# รายการแรก
## รายการย่อยแรกลำดับหนึ่ง
## รายการย่อยแรกลำดับสอง
 • รายการแรก
  1. รายการย่อยแรกมีเลขลำดับข้อ
   • รายการย่อยๆ ไม่มีเลขลำดับข้อ

การใช้ Bullet ผสมการใส่เลขลำดับข้อ

* รายการแรก
*# รายการย่อยแรกมีเลขลำดับข้อ
*#* รายการย่อยๆ ไม่มีเลขลำดับข้อ
รายการนิยามศัพท์ 1 
ความหมายของรายการนิยามศัพท์ 1.1
รายการนิยามศักท์ 2 
ความหมายของรายการนิยามศัพท์ 2.1
ความหมายของรายการนิยามศัพท์ 2.2

การแสดงหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย

; รายการนิยามศัพท์1 : ความหมายของรายการนิยามศัพท์ 1.1
; รายการนิยามศัพท์ 2 : ความหมายของรายการนิยามศัพท์ 2.1
: ความหมายของรายการนิยามศัพท์ 2.2
การย่อหน้าต้องขึ้นต้นด้วยมหัพภาคคู่ เพื่อร่นกั้นหน้าซ้ายของย่อหน้า

และเมื่อข้อความยาวจนขึ้นบรรทัดใหม่ ข้อความจะชิดซ้ายเอง

การย่อหน้า

: การย่อหน้าต้องขึ้นต้นด้วยมหัพภาคคู่ เพื่อร่นกั้นหน้าซ้ายของย่อหน้า
และเมื่อข้อความยาวจนขึ้นบรรทัดใหม่ ข้อความจะชิดซ้ายเอง
บรรทัดขึ้นต้นด้วยช่องว่างและมีกรอบข้อความ
ผลลัพธ์จะแสดงเหมือนที่พิมพ์เข้าไป
 โดยใช้ฟอนต์ที่มีความกว้างคงที่
และจะไม่ตัดบรรทัดด้วย;
 • การย่อหน้าแบบมีกรอบมีประโยชน์สำหรับ:
  • คัดลอกข้อความที่มีการจัดรูปแบบไว้แล้วมาวาง
  • การอธิบายรายละเอียดของอัลกอริทึม
  • ซอร์สโค้ดของโปรแกรม
  • ascii art
  • โครงสร้างทางเคมี
 • คำเตือน:
  • ถ้ามีข้อความยาวมากเกินหน้า ผลของข้อความจะแสดงยาวออกไปเกินหน้า ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้
  • อย่าพิมพ์ข้อความทั่วไปให้มีช่องว่างอยู่ด้านหน้า ถ้าไม่ต้องการย่อหน้าแบบมีกรอบ
บรรทัดขึ้นต้นด้วยช่องว่างและมีกรอบข้อความ
ผลลัพธ์จะแสดงเหมือนที่พิมพ์เข้าไป
 โดยใช้ฟอนต์ที่มีความกว้างคงที่
และจะไม่ตัดบรรทัดด้วย;
ตำแหน่งข้อความอยู่กึ่งกลาง

การวางข้อความไว้กึ่งกลาง

<center>ตำแหน่งข้อความอยู่กึ่งกลาง</center>

ข้อความส่วนบน


ข้อความส่วนล่างใต้เล้น

 • ประโยชน์การใช้งาน:
  • แบ่งหัวข้อการพูดคุยในหน้าพูดคุย
  • แบ่งส่วนของเนื้อหา

การใช้เส้นแบ่ง

ข้อความส่วนบน
----
ข้อความส่วนล่างใต้เส้น

เชื่อมโยง หรือลิงก์

ผลของคำสั่ง รูปแบบของคำสั่งที่พิมพ์

เรียนรู้การเชื่อมโยงบทความหน้าเรียนรู้การใช้งาน3หัวข้อก้าวสาม

การลิงก์หัวข้อภายใน

เรียนรู้การเชื่อมโยงบทความหน้า[[เรียนรู้การใช้งาน3]]หัวข้อก้าวสาม

ไวเลสแลนในมหาวิทยาลัยเปิดตัวที่ 68 จุดกระจายสัญญาณ

การลิงก์หัวข้อภายใน แต่เปลี่ยนชื่อแสดงลิงก์

[[WiSE|ไวเลสแลน]]ในมหาวิทยาลัยเปิดตัวที่ 68 จุดกระจายสัญญาณ

ลิงก์ไปยังตอนใดตอนหนึ่งในหน้า เช่น เรียนรู้การใช้งาน3#การเชื่อมโยง

การลิงก์ไปตอนใดตอนหนึ่งของหน้า

ลิงก์ไปยังตอนใดตอนหนึ่งในหน้า เช่น [[เรียนรู้การใช้งาน3#การเชื่อมโยง]]

การลิงก์ภายนอกเว็บไซต์

แบบที่ 1 http://www.swu.ac.th/
แบบที่ 2 [http://www.swu.ac.th/]
แบบที่ 3 [http://www.swu.ac.th/ http://www.swu.ac.th/]
แบบที่ 4 [http://www.swu.ac.th/ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย]

ซ่อนข้อความที่อยู่ในวงเล็บ

ผลของคำสั่ง รูปแบบของคำสั่งที่พิมพ์
 • ประโยชน์การใช้งาน
  • ซ่อนสิ่งที่อยู่ในวงเล็บอัตโนมัติ:ประเทศไทย
  • ข้อความที่อยู่ในวงเล็บจะถูกซ่อน
  • ข้อความที่อยู่หลังเครื่องหมาย | จะถูกซ่อน
  • ซ่อน namespace อัตโนมัติ:รูปภาพ

การซ่อนข้อความที่อยู่ในวงเล็บ

ซ่อนสิ่งที่อยู่ในวงเล็บอัตโนมัติ:[[ประเทศไทย (ขวานทอง)|ประเทศไทย]]
ซ่อน namespace อัตโนมัติ:[[media:รูปภาพ|]]

ลงชื่อ และเวลา

ผลของคำสั่ง รูปแบบของคำสั่งที่พิมพ์

เมื่อสร้างบทความเสร็จแล้ว สามารถลงชื่อท้ายบทความด้วยเครื่องหมาย ~ 3 ตัวติดกัน ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยชื่อของท่าน: admincc

หรือพิมพ์ ~ 4 ตัว เพื่อใส่ชื่อและวันที่/เวลา:

admincc 18:43, 29 กันยายน 2551 (ITC)

การลงชื่อ และเวลา

เมื่อสร้างบทความเสร็จแล้ว สามารถลงชื่อท้ายบทความด้วยเครื่องหมาย ~ 3 ตัวติดกัน
ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยชื่อของท่าน:
~~~

หรือพิมพ์ ~ 4 ตัว เพื่อใส่ชื่อและวันที่/เวลา:

~~~~

สร้างลิงก์หัวข้อใหม่

ผลของคำสั่ง รูปแบบของคำสั่งที่พิมพ์

ผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียนรู้การใช้งาน แท็กวิกิได้ (สมมุติหน้านี้ยังไม่มี)

 • ประโยชน์การใช้งาน
  • การสร้างหน้าใหม่
  • การเชื่อมคำกับบทความ

การสร้างลิงก์หัวข้อใหม่

ผู้ใช้ทุกคนสามารถ[[เรียนรู้การใช้งาน]] แท็กวิกิได้ (สมมุติหน้านี้ยังไม่มี)

เปลี่ยนทิศทางชื่อหน้า

ผลของคำสั่ง รูปแบบของคำสั่งที่พิมพ์
 • การเปลี่ยนทิศทางจากชื่อหน้าหนึ่ง ให้ไปยังอีกหน้าหนึ่ง
 • หน้าต้นทาง ให้ใส่แท็ก #REDIRECT และชื่อหน้าปลายทาง
#REDIRECT [[ชื่อหน้าปลายทาง]]

ลิงก์ไฟล์เสียง

ผลของคำสั่ง รูปแบบของคำสั่งที่พิมพ์

เสียง

 • การลิงก์ไปยังไฟล์อัปโหลดที่ไม่ใช่ภาพ เช่นไฟล์เสียง หรือภาพที่แสดงเป็นลิงก์แทนที่จะแสดงบนหน้านั้นเลย ให้ใช้ลิงก์ "media"
[[media:Sg_mrob.ogg|เสียง]]

รูปภาพ

ดูเพิ่มเติมวิธีการใส่ภาพฉบับเต็มที่ วิธีการใส่ภาพ

ภาพหรือสื่อต่างๆที่นำมาใช้ได้ในบทความต้องผ่านการอัปโหลดที่หน้าอัปโหลด หรือเมนูด้านซ้าย "อัปโหลด" โดยภาพที่ถูกอัปโหลดแล้วสามารถดูได้ที่รายการภาพหรือ ห้องภาพใหม่

วิธีการใส่ภาพ ทำได้โดย ใช้คำสั่ง [[ภาพ:__ตามด้วยชื่อภาพ__]] ตัวอย่างเช่น [[ภาพ:Sharehand.jpg]] สำหรับการใส่ค่ารายละเอียดของภาพเช่นขนาด ตำแหน่ง หรือคำอธิบายอื่นๆ ให้ใส่หลัง | เช่น [[ภาพ:Sharehand.jpg|right|90px]] โดยจะแสดงผลออกมาชิดขวา มีขนาดภาพ 90 พิกเซล

รูปแบบตัวอักษร

ผลลัพธ์ที่ได้ สิ่งที่พิมพ์เข้าไป

ตัวเอียง, ตัวหนา, ตัวเอียงและหนา.

 • ทั้งหมดนี้ ใช้เครื่องหมาย Apostrophe หลายๆ ตัว ไม่ใช่เครื่องหมาย Double quote

การแสดงการเน้นตัวอักษร

''ตัวเอียง'', '''ตัวหนา''',
'''''ตัวเอียงและหนา'''''.

ท่านสามารถเขียน ตัวเอียง และ ตัวหนา ด้วยภาษา HTML เข้าช่วยได้ เช่น การเขียนสูตรคณิตศาสตร์:

F = ma
 • อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าสองวิธีนี้ ไม่ถือเป็นสาระสำคัญนัก

การเน้นตัวอักษรด้วย HTML

ท่านสามารถเขียน <i>ตัวเอียง</i> และ <b>ตัวหนา</b>
ด้วยภาษา HTML เข้าช่วยได้ เช่น การเขียนสูตรคณิตศาสตร์:
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
ฟอนต์ ตัวพิมพ์ดีด สำหรับศัพท์เทคนิค หรือ Fixed ขนาดไว้

การใช้ฟอนต์สำหรับศัพท์เทคนิค

ฟอนต์ <tt>ตัวพิมพ์ดีด</tt>
สำหรับศัพท์เทคนิค หรือ Fixed ขนาดไว้
ท่านสามารถใช้ ตัวอักษรขนาดเล็ก

สำหรับเขียนคำบรรยายใต้ภาพ

การใช้ฟอนต์สำหรับบรรยายใต้ภาพ

ท่านสามารถใช้ <small>ตัวอักษรขนาดเล็ก</small>
สำหรับเขียนคำบรรยายใต้ภาพ
ท่านสามารถ ขีดฆ่าเนื้อหาเก่าที่ไม่ต้องการ

แล้ว ขีดเส้นใต้เนื้อหาใหม่

การขีดฆ่าข้อความเดิมใช้ข้อความใหม่

ท่านสามารถ <strike>ขีดฆ่าเนื้อหาเก่าที่ไม่ต้องการ</strike>
แล้ว <u>ขีดเส้นใต้เนื้อหาใหม่</u>

Diacritical marks:
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ


&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

เครื่องหมายวรรคตอน:
¿ ¡ § ¶
† ‡ •
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

สัญลักษณ์ทางการเงิน:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
ตัวห้อย และตัวยก

ตัวห้อย: x2
ตัวยก: x2 or x²

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

ตัวห้อย: x<sub>2</sub>
ตัวยก: x<sup>2</sup> or x²
ε<sub>0</sub> = 8.85 × 10<sup>−12</sup> C² / J m.

ตัวอักษรกรีก:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu;
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ' ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

&int; &sum; &prod; &radic; − &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
× &middot; &divide; &part; ' &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;

การเว้นระยะห่างในสูตรคณิตศาสตร์:
เป็นที่ประจักษ์ว่า x² ≥ 0 เป็นความจริง

 • การเว้นวรรคมากกว่า 1 ช่อง สามารถทำได้โดยใช้แท็ก &nbsp; มากกว่า 1 ชุด ต่อกันไปเรื่อยๆ
เป็นที่ประจักษ์ว่า ''x''&sup2;&nbsp;&ge;&nbsp;0 เป็นความจริง

สูตรคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน:
  <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

การไม่ให้ระบบแปลแท็กวิกิ
Link → (<i>to</i>) the [[FAQ]]

 • ใช้แสดงข้อมูลแท็กวิกิ โดยไม่ให้ระบบแปลแท็กวิกิที่พิมพ์ลงไป
 • ใช้แสดงข้อมูลแท็ก HTML โดยไม่ใช้ระบบแปลแท็กวิกิที่พิมพ์ลงไป
<nowiki>Link → (<i>to</i>)
the [[FAQ]]</nowiki>

ใส่บันทึกหมายเหตุในซอร์สของหน้า:
ซึ่งจะไม่แสดงในหน้านี้

 • ใช้เพื่อทิ้งบันทึกหมายเหตุเอาไว้ในหน้านั้น เผื่อไว้ช่วยในการเตือนความจำ
<!-- ข้อความที่ไม่ต้องการแสดง -->

การสร้างตาราง

ดูที่บทความ การสร้างตาราง

ตัวแปร

ผลของคำสั่ง รูปแบบของคำสั่งที่พิมพ์
08
{{CURRENTMONTH}}
สิงหาคม
{{CURRENTMONTHNAME}}
สิงหาคม
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}
22
{{CURRENTDAY}}
วันอังคาร
{{CURRENTDAYNAME}}
34
{{CURRENTWEEK}}
2017
{{CURRENTYEAR}}
12:56
{{CURRENTTIME}}
252
{{NUMBEROFARTICLES}}
แท็กวิกิทั้งหมด
{{PAGENAME}}
{{NAMESPACE}}
960
{{REVISIONID}}
/wiki/index.php/Pagename
{{localurl:pagename}}
http://chilchil.swu.ac.th/wiki/index.php/Pagename
{{fullurl:pagename}}
http://chilchil.swu.ac.th/wiki/index.php?title=Pagename&query_string
{{fullurl:pagename|''query_string''}}
http://chilchil.swu.ac.th
{{SERVER}}
พูดคุย
{{ns:1}}
ผู้ใช้
{{ns:2}}
คุยกับผู้ใช้
{{ns:3}}
Ccwiki
{{ns:4}}
คุยเรื่องCcwiki
{{ns:5}}
ภาพ
{{ns:6}}
คุยเรื่องภาพ
{{ns:7}}
มีเดียวิกิ
{{ns:8}}
คุยเรื่องมีเดียวิกิ
{{ns:9}}
แม่แบบ
{{ns:10}}
คุยเรื่องแม่แบบ
{{ns:11}}
วิธีใช้
{{ns:12}}
คุยเรื่องวิธีใช้
{{ns:13}}
หมวดหมู่
{{ns:14}}
คุยเรื่องหมวดหมู่
{{ns:15}}
Ccwiki
{{SITENAME}}

หน้าที่ถูกป้องกัน

บางบทความจะไม่มีแท็บ "แก้ไข" ด้านบน เพราะถูกล็อกไว้โดยผู้ดูแลระบบ เพราะบางบทความที่เนื้อหาสมบูรณ์แล้วไม่ต้องการให้ทำการแก้ไขบทความอีก สามารถทำได้โดยการล็อกหน้าไว้

บทความที่ยังไม่สมบูรณ์

สำหรับบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเพียงร่าง สามารถใส่คำว่า {{โครง}} ซึ่งจะมีผลให้ วิกิแสดงแม่แบบ "โครง" ซึ่งจะแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่า ข้อมูลในหัวข้อนี้ยังไม่สมบูรณ์, และเป็นการเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาเพิ่มเติมเนื้อหาลงไป

บทความที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

หากคุณพบเห็นหน้าที่ไม่เหมาะสม และต้องการแจ้งลบ ให้ใส่คำว่า {{ลบ}} ที่หน้านั้น. หน้านั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการหน้าที่ถูกแจ้งลบ โดยทันที

เครื่องมือส่วนตัว