แท็กวิกิพื้นฐาน

จาก Ccwiki

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
หน้านี้อธิบายแท็กวิกิฉบับย่อ ถ้าต้องการดูวิธีการแก้ไขหน้าด้วยแท็กวิกิฉบับเต็ม ไปได้ที่ แท็กวิกิทั้งหมด
การทำ รูปแบบของคำสั่งที่พิมพ์ ผลของคำสั่ง หมายเหตุ
ทำลิงก์ไปบทความอื่น
[[แท็กวิกิทั้งหมด]]
แท็กวิกิทั้งหมด ข้อความในเครื่องหมาย [[...]] เป็นชื่อบทความ
ทำลิงก์ไปบทความอื่น
โดยแสดงชื่อไม่เหมือนลิงก์
[[แท็กวิกิทั้งหมด]] และ [[แท็กวิกิทั้งหมด|แท็กวิกิฉบับเต็ม]]
แท็กวิกิทั้งหมด และ แท็กวิกิฉบับเต็ม สังเกตที่แท็กวิกิฉบับเต็ม จะลิงก์ไปหน้า "แท็กวิกิทั้งหมด" แต่แสดงผลคำว่า "แท็กวิกิฉบับเต็ม"
ทำตัวหนา
ทุก'''บทความ'''สามารถร่วมกันแก้ไขได้
ทุกบทความสามารถร่วมกันแก้ไขได้
ทำตัวเอียง
''การจัดการองค์ความรู้''
การจัดการองค์ความรู้
ขึ้นบรรทัดใหม่
บรรทัดที่ 1

บรรทัดที่ 2

ถ้าไม่เว้นบรรทัด

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 1

บรรทัดที่ 2


ถ้าไม่เว้นบรรทัด

บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2

ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยการเว้นบรรทัด 1 บรรทัด ถ้าไม่เว้น จะอยู่ในแถวเดียวกัน
ทำเป็นหัวข้อ
* หัวข้อ 1 
* หัวข้อ 2 
* หัวข้อ 3
  • หัวข้อ 1
  • หัวข้อ 2
  • หัวข้อ 3
ทำหมายเลขลำดับ
# หัวข้อที่ 1 
# หัวข้อที่ 2 
# หัวข้อที่ 3
  1. หัวข้อที่ 1
  2. หัวข้อที่ 2
  3. หัวข้อที่ 3
ใส่รูป
[[ภาพ:Wikipedia100pix.jpg]]
หรือ
[[Image:Wikipedia100pix.jpg]]
ภาพ:Wikipedia100pix.jpg ใส่ชื่อภาพหลังเครื่องหมายโคลอน ดูเพิ่มที่
วิธีการใส่ภาพ
ใส่หมวดหมู่
[[หมวดหมู่:การใช้งานวิกิ]]
ไม่แสดงผลในส่วนบทความ แต่จะแสดงผลด้านล่าง โดยการจัดหมวดหมู่ ตามที่กำหนด ดูเพิ่มที่ การจัดหมวดหมู่

การพูดคุย

การทำ รูปแบบของคำสั่งที่พิมพ์ ผลของคำสั่ง หมายเหตุ
ลงชื่อใต้บทความ
~~~~
แสดงชื่อของเราถ้าได้ล็อกอินพร้อมทั้งเวลา ณ ตำแหน่งใต้บทความ
ตอบคำถาม
เริ่มหัวข้อ 1
: ตอบหัวข้อ 1
เริ่มหัวข้อ 2 
: ตอบหัวข้อ 2
:: ตอบต่อจากคำตอบหัวข้อ 2 อ้างจากความเห็นเดิม
: ตอบหัวข้อ 2 ที่ความเห็นอื่น 

เริ่มหัวข้อ 1

ตอบหัวข้อ 1

เริ่มหัวข้อ 2

ตอบหัวข้อ 2
ตอบต่อจากคำตอบหัวข้อ 2 อ้างจากความเห็นเดิม
ตอบหัวข้อ 2 ที่ความเห็นอื่น
ใช้เครื่องหมาย : (โคลอน) เพื่อย่อหน้าเข้ามา พิมพ์โคลอนเพื่อแสดงถึงจำนวนครั้งที่เลื่อนเข้า

เพิ่มเติม

  • วิธีการเปลี่ยนชื่อบทความทำได้โดยเลือกคำสั่ง "เปลี่ยนชื่อ" ในด้านบนของแต่ละบทความ และใส่ชื่อใหม่ที่ต้องการ
เครื่องมือส่วนตัว