FAQ WiSE

จาก Ccwiki

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

ภาพ:WiSE hotspot logo.gif

FAQ on WiSE ปัญหาและคำตอบที่พบบ่อยบนระบบไวเลสแลน (WiSE) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ระบบเครือข่าย WiSE คือ บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย WiFi Internet ซึ่งสามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ หรือ PDA รวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบ WiFi ได้ อุปกรณ์และ ความต้องการของระบบมีดังนี้

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ PDA ที่รองรับมาตรฐาน WiFi ได้

- WiFi Adaptor สำหรับคอมพิวเตอร์ หรือ PDA ที่ไม่รองรับ WiFi

- Username และ Password สำหรับ Login ก่อนการใช้งาน หากเป็นนิสิตหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย Username และ Password จะเรียกว่า Buasri ID

- ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย WiSE โดยสังเกตจากโลโก้ของเครือข่าย WiSE และไม่ควรใช้งานห่างตำแหน่งที่เห็นโลโก้เกินกว่า 30 เมตร


2. ระบบเครือข่าย WiSE ครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง

ระบบเครือข่าย WiSE ครอบคลุมเกือบทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย โดยให้บริการบริเวณชั้นล่างของอาคาร โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ WiSE สีแดง และควรใช้งานไม่ห่างจากจุดนั้นเกินกว่า 30 เมตร ในบางคณะหรือบางอาคารอาจติดตั้งที่ชั้นอื่นๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการติดตั้งของคณะเอง โปรดสอบถามจากผู้ดูแลอาคารอีกครั้งหนึ่ง สำหรับภายในสำนักงานบริหารกิจการหอพักมีเครือข่าย WiSE ให้บริการทุกอาคารและทุกชั้น โดยติดตั้งสลับฟันปลากัน


3. ระบบเครือข่าย WiSE มีความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่

บริการเครือข่าย WiSE เป็นบริการ Wi-Fi แบบ Share การใช้ร่วมกันภายใน Access Point ความเร็วสูงสุดได้ถึง 54 Mbps โดยความเร็วในการใช้งาน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้งานและจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น


4. ระบบเครือข่าย WiSE สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมกันได้กี่เครื่อง

ระบบ WiSE ไม่ได้จำกัดการใช้งานในแต่ละ Access Point แต่หลักการทำงานของอุปกรณ์ Access Point จะมีการ Share ความเร็วร่วมกัน ฉะนั้นจำนวนผู้ใช้งานที่เหมาะสมจึงไม่ควรเกินกว่า 15-20 เครื่อง


5. ระบบเครือข่าย WiSE สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้กี่ชั่วโมงในแต่ละครั้ง

ระบบ WiSE ไม่ได้จำกัดในการใช้งานแต่ละครั้ง แต่เพื่อเป็นการสำรองช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ใช้งานท่านอื่น หากเครื่องนั้นๆ ไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูล เป็นเวลา 8 นาที ระบบจะทำการ Disconnection และหากต้อกงารใช้งานต่อไป ผู้ใช้งานต้องทำการ Connection อีกครั้ง


6. ทำไมอยู่ในห้องพักภายในหอพักนิสิตแล้วเล่นไม่ได้ หรือทำไมบางห้องในหอพักไม่สามารถใช้งานได้

1.อาจเกิดจากภายในห้องพักอยู่ในบริเวณจุดอับของสัญญาณ ควรย้ายตำแหน่งที่นั่งเล่นใหม่ และไม่ควรนั่งใกล้ๆ ตู้เหล็กขนาดใหญ่, โทรทัศน์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

2.อาจเกิดจากขณะนั้นระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

3.อาจเกิดจากขณะนั้นอุปกรณ์ Access Point ขัดข้อง


7. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ WiSE ได้ ต้องทำอย่างไร

1.ทำการตรวจสอบว่าขณะนั้นเครื่องนี้ถูกบล็อคจากระบบหรือไม่ ที่หน้าเว็บไซค์ http://wise.swu.ac.th เลือกดูที่ตรวจสอบสถานะเครื่องถูกบล็อกการใช้งานสาเหตุติดไวรัส หรือโจมตีระบบ

2.ทำการตรวจสอบว่าขณะนั้นอุปกรณ์ Access Point ขัดข้อง หรือระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องหรือไม่

3.ทำการตรวจสอบว่า user name และ password ถูกต้องหรือไม่


8. ต้องตั้งค่าหมายเลข IP หรือไม่

โดยปกติหารตั้งค่า IP จะถูกกำหนดให้อัตโนมัติจากระบบ หากเครื่องของคุณนำไปใช้งานที่อื่นที่มีการตั้งหมายเลข IP ต้องทำการปลดค่าเหล่านั้นเสียก่อน ดังนี้

- เลือก “Start” > “Setting” > “Control Panel”>

- ดับเบิ้ลคลิกไอคอน “Network Connections”

- คลิกขวา “Wireless Network Connection”

- เลือก “Properties” เลือก “Internet Protocol (TCP/IP)” เลือก “Properties”

- เลือก “Obtain IP address automatically” และ “Obtain DNS server address automatically” และเลือก “OK”


9. เชื่อมต่อระบบได้แต่ไม่สามารถ Log in ได้

1. พิมพ์ Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง ให้ลองตรวจสอบปุ่มเปลี่ยนภาษา, ปุ่ม Caps Lock หรือ ปุ่ม Num Lock ที่คีย์บอร์ดและลอง Log in อีกครั้ง

2. ระบบขัดข้องในขณะนั้น ให้รอสักครู่ และ Connect ใหม่


10. หากไม่พบหน้า Log In ให้ทดลองแก้ไขปัญหาดังนี้

ยกเลิกการตั้งค่า Proxy Server ที่ Options ของ Internet Explorer ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า Proxy Server

> เปิด Internet Explorer

> ที่เมนู Tools เลือก Internet Options…

> คลิกแท็บ Connections

> เลือก LAN settings

> หากมีการกำหนดค่า Proxy Server ไว้ให้ยกเลิก ค่า Proxy Server โดยนำเครื่องหมายถูกที่ Use a proxy server ออก


11. เมื่อทำตามทุกขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ในช่อง Address bar ลองเข้า Web จะขึ้นหน้า log in ทันที ถ้ายังไม่พบหน้า Login อีก อาจสันนิษฐานได้ว่ามีปัญหาที่ระบบ ตรวจสอบ IP Address ที่ Ethernet adapter Wireless Network Connection

    > ไปที่ Start 
    > เลือก Run… 
    > พิมพ์ Command 
    > พิมพ์ ipconfig แล้วกด Enter 

ให้ดูที่หัวข้อ Ethernet adapter Wireless Network Connection จะได้ IP: 10.5.xxx.xxx สำหรับประสานมิตร และ 10.6.xxx.xxx สำหรับองครักษ์


12. เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับระบบ WiSE ได้ แต่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เพียง 5 นาทีก็ถูกตัดจากระบบ เป็นเพราะสาเหตุใด

ส่วนมากแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกบล็อคจากระบบเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 1 ชั่วโมง


13. ทำไมบางเครื่องถึงถูกบล็อคเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์

เนื่องจากระบบจะทำการจดจำลักษณะการโจมตีและระยะเวลาการโจมตีโดยจะทำการบวกนับเวลาไปเรื่อยๆ

ตัวอย่าง หากเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส 2 ชนิด ก็จะบวกเวลาเป็น 2 ชม. และหากเครื่องนั้นๆ ยังไม่ออกจากระบบหรือพยายามที่จะเชื่อมต่อให้ได้ ระบบก็จะนับเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก

ฉะนั้นหากเครื่องถูกบล็อคเพราะติดไวรัสให้ทำการอัดเดทตัวป้องกันไวรัส และทำการ Scan ให้เรียบร้อย เพื่อพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดระบบจะทำการปลดบล็อคให้อัตโนมัติ


14. หากไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1 เครื่องคอมพิวเตอร์อาจติดไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นสาเหตุให้ถูกบล็อคจากระบบ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ ให้ตรวจสอบหมายเลข MAC Address ของเครื่องที่

ถูกบล็อคได้จาก เว็บไซค์ http://wise.swu.ac.th เลือกดูที่ตรวจสอบสถานะเครื่องถูกบล็อกการใช้งานสาเหตุติดไวรัส หรือโจมตีระบบ จากนั้นให้ทำการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์

(Definition Virus) จากผู้ให้บริการของโปรแกรมที่ใช้งาน หากไม่สามารถอัพเดทได้เนื่องจากโปรแกรมหมดอายุให้ทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

2 โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บางโปรแกรมมีความสามารถในการบล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ ควรศึกษาการใช้งานโปรแกรมนั้นๆ ให้เข้าใจดีเสียก่อน

3 หากใช้งานโปรแกรมจำพวก Bit Torrent หรือโปรแกรม Download Manager ต่างๆ ให้ทำการยกเลิกการใช้งาน หรือทำการถอดโปรแกรมออกเสียก่อน เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวมีลักษณะการ

ทำงานของการเชื่อมต่อและการรับส่งข้อมูลในปริมาณมาก จนเป็นเหตุให้ถูกบล็อคจากระบบได้

4 หากโปรแกรมท่องเว็บ Browser มี Toolbar ต่างๆ ให้เอาออกเสียก่อน เพราะ Toolbar บางโปรแกรมมีการติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายภายนอก (Server) และรับ-ส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็น

การรบกวนรบกวนระบบจนถูกบล็อคการเชื่อมต่อได้


15. ต่อระบบได้แต่เล่นติดๆ หลุดๆ

เรื่องนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันได้แก่

1.เสาสัญญาณ WiSE มีผู้ใช้งานเชื่อมต่อเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบได้จาก http://wise.swu.ac.th เลือกดูที่ตรวจสอบสถิตการใช้งานเครือข่ายไร้สาย และควรทำการหลีกเลี่ยงการใช้การเสา

สัญญาณที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

2.มีการเปิดหน้าต่าง Browser จำนวนหลายหน้า หรือทำการ Download ไฟล์เอกสารต่างๆ จนทำให้ระบบโดยรวมล่าช้า

3.มีเมนู Toolbar ที่หน้าต่าง Browser ซึ่งทูลบาร์ต่างๆ อาจจะทำการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายภายนอกจนทำให้ระบบโดยรวมล่าช้า จนทำให้เล่นติดๆ หลุดๆ ได้


16. จะทราบได้อย่างไรว่า ความขัดข้องเกิดจากเสาสัญญาณ Access Point

วิธีการสังเกตว่าเสาสัญญาณ Access Point ทำงานตามปกติ สังเกตได้จากไฟแสดงสถานะการทำงาน โดยปกติไฟแสดงสถานะจะต้องติดครบทั้ง 3 ดวง หาก ไฟแสดงสถานะติดไม่ครบ 3 ดวง หรือดับ

ทุกดวง โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบสำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 5032 (ประสานมิตร) หรือ 1126 (องครักษ์)


17. ทำไมไม่อนุญาตให้โหลดบิต, ทำไมเล่นเกมออนไลน์ไม่ได้, ทำไมแชร์ไฟล์ให้เพื่อนดาวน์โหลดไม่ได้

เนื่องจากวัถตุประสงค์ของการให้บริการเครือข่าย WiSE มีให้สำหรับการสืบค้นข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน หรือการทำวิจัย หรือใช้เพื่องานบริการอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในเบื้องต้นจึง

ยังไม่อนุญาตให้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ


18. ทั้งๆ ที่อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ แต่ทำไมเครื่องขึ้นว่า No Connection

ให้ทำการ Disable ตัวอุปกรณ์ WiFi ไวไฟ ก่อนแล้ว Enable ขึ้นมาใหม่ จากนั้นจึงทำการค้นหาสัญญาณอีกครั้ง


19. ไม่พบ SSID ของเครือข่าย WiSE ที่ต้องการใช้งานจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไข

1. Hotspot อาจจะขัดข้องในขณะนั้น ให้ลอง Refresh Network List

2. อาจอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ให้สังเกตสัญลักษณ์ของ WiSE หรือสอบถามผู้ที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ ว่าให้บริการเครอข่าย WiSE หรือไม่

3. Notebook หรือ PC อาจไม่มีอุปกรณ์ Wireless


20. ถ้าต้องการปรึกษาปัญหาทางด้านเทคนิคสำหรับเครือข่าย WiSE ต้องทำอย่างไร

ระบบ WiSE มีทีม Call Center ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ Wi-Fi อย่างดีเยี่ยม ซึ่งพร้อมที่จะตอบคำถาม ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค ซึ่งสามารถติดต่อได้ในวันเวลาราชการ

โทร. 15030 (ประสานมิตร) และ 21126 (องครักษ์) หรือ Email: admin@swu.ac.th

รับข้อมูลจาก "http://chilchil.swu.ac.th/wiki/index.php/FAQ_WiSE"
เครื่องมือส่วนตัว